Szövegdoboz: Cheia unei udări mai eficiente și a reţinerii mai bune a apei 

Plante ornamentale și gazon

 

 

Power to create

 

 

 

 

STOCKOSORB®

udare mai eficientă și

înmagazinare mai bună a apei

în contact cu apa, se umflă rapid și creează un gel hidric, care înmagazinează și păstrează apa și substanțele nutritive dizolvate în apă necesare plantelor;

rezistă și la adâncime mare la presiunea solului, fără diminuarea capacității de dilatare;

prin ciclurile de dilatare-contractare îmbunătățește aerisirea solului și creşte cantitatea porilor;

în timpul uscării solului asigură uniform cantitatea de apă și substanțe nutritive diluate necesare plantelor;

materialul poate fi combinat și amestecat cu substrat, pământ, mycorhizza, substanțe de creștere, alginatori și cu o gamă largă de substanțe nutritive și de adaos;

în amestec de plantare poate absorbi cca 70 l de apă (8,5 galoane de apă de reţea/lb).

 

 

 

 

STOCKOSORB® este un material de condiționare a solului, care a fost proiectat și realizat pentru înmagazinarea și furnizarea apei în soluri și substraturi.

 

 

 


 

 

Tabel comparativ pentru înmagazinarea a 10 litri de apă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Avantajele STOCKOSORB®

Sol

crește capacitatea de înmagazinare și păstrare a apei în sol

crește raportul de infiltrare și scade cantitatea de apă scursă

favorizează reumidificarea solului  și a substratului

reduce eroziunea solului

 reduce spălarea substanțelor nutritive din sol

Plante

îmbunătățește şansa de supraviețuire a plantelor

înlesnește  dezvoltarea rapidă și creșterea uniformă a plantelor

crește perioada de garanție a plantelor

activează creșterea continuuă a rădăcinilor

Costuri/ Influențe asupra mediului

ajută la scăderea frecvenței udărilor

scade costurile de întreținere, de udare și cheltuielile cu forța de muncă

are efect îndelungat și sub presiunea ridicată a solului

creşte perioada de garanție a plantelor ornamentale

 

Domenii de utilizare:

Plante comerciale

Amenajări de parcuri

Dale cu gazon, cultură principală

Transportul și depozitarea plantelor

Pepiniere, producție de plante

Înfrumusețarea localităților, de ex. straturi, grădini suspendate, stâlpi de flori,  ghivece, bariere fonice

Plantări de pomi și arbuști

Reîmpăduriri

Recultivări de sol

Imersie de rădăcini libere

 

 

 

STOCKOSORB®  nu reprezintă pericol pentru oameni și mediu

 

Avantajele STOCKOSORB® în pepiniere:

 

 

STOCKOSORB® nu poluează solul, mediul ambiant sau apa freatică.

Sub influența unor procese fizice și microbiale, cu timpul polimerul se descompune pe cale naturală în sol. 

După procesul de solubilizare și mineralizare, polimerul se descompune în elemente inofensive: sare de potasiu, dioxid de carbon și apă.

Polimerul se integrează în întregime în biosferă, fără ca resturile să aibă influențe negative asupra plantelor, a solului,  a micro-organismelor  din sol sau a apei freatice

 

 

Economii la cheltuielile de producție prin reducerea frecvenței udărilor și creșterea eficienței substanțelor nutritive.

Se îmbunătățește reumidificarea solului și al substratului.

Plantele germinate din semințe și butașii se dezvoltă mai repede, plantele putând fi valorificate într-un timp mai scurt.

Se poate extinde termenul de valorificare al plantelor în containere.

Se poate reduce calitatea și cantitatea substratului, fiind utilizabil și substrat cu capacitate higroscopică mai scăzută.

Îmbunătățește capacitatea de supraviețuire în timpul transportului și de prindere a plantelor cu rădăcini libere cu ocazia replantărilor (imersare a rădăcinilor).

Scade compactitatea solului.

 

 

 

Concluziile experimentului ce

demonstrează eficiența STOCKOSORB®

 

 

 

Creșterea raportului de supravieţuire a gazonului

 

Szövegdoboz: + 59%
creştere

 

 

Experimentul organizat la Universitatea din Hohenheim  (Stuttgart, Germania) a urmărit în ce fel a influențat STOCKOSORB®  gradul de densitate cu ocazia unei înființări noi de gazon. Rezultatele au arătat, că utilizarea de STOCKOSORB® a dus la creșterea cu 59% a densității gazonului. (Eur. J. of Turfgrass science 3 (2010)

 

Scăderea frecvenței udărilor

 

Szövegdoboz: - 50% 
udare

 

 

Experimentul a fost realizat la Universitatea din Florida, Gainsville (USA).

Au fost studiate efectele asupra frecvenței udărilor  la plantele de  Photinia X fraseri în containere, tratate cu STOCKOSORB®.

Rezultatele au arătat că frecvența udărilor poate fi redusă cu 50 %  (J. Am. Soc. Hort. Sci. (1992).

 

 

 

Recomandarea noastră de reducere a cheltuielilor cu udatul:

 

 

 

STOCKOSORB® asimilează în primele minute foarte repede apa, dar este necesară o perioadă mai îndelungată pentru a ajunge la capacitatea maximă de înmagazinare. Din această cauză cele mai bune rezultate se obțin în cazul în care scădem frecvența udărilor și nu cantitatea de apă utilizată. Scăderea frecvenței udărilor duce la economisirea costurilor cu munca, apa și energia. Frecvența udărilor depinde de mai mulți factori, cum ar fi: sistemul de udare, condițiile climatice, specia plantelor, tipul solului, raportul de amestec al acestuia.

 

 

 

 

Plantele vor ajunge mai repede la condiții de valorificare

 

 

 

Creşte dimensiunea plantelor

 

Szövegdoboz: + 11 %

 

 

 

Crește numărul de flori

 

Szövegdoboz: + 70 %

 

 

 

 

Experimentul a fost făcut la departamentul de floricultură al University of Queensland Gatton College, Australia.
S-a studiat  influența STOCKOSORB® asupra culturii în containere a petuniilor.

Petuniile tratate cu STOCKOSORB®, în comparație cu contingentul netratat au ajuns la stadiul de valorificare într-o perioadă cu 17 % mai scurtă.

 

 

 

 

 


 

 

Utilizarea STOCKOSORB®

 

Sub formă de granulat uscat:

 

Recomandarea noastră:  gelul umectat

 

 (Utilizare generală)

Se amestecă uniform în mediul de plantare. STOCKOSORB® Micro nu va fi vizibil în timp ce se amestecă cu mediul de plantare. STOCKOSORB® Medium este mai vizibil.

Prima udare trebuie să fie foarte intensivă pentru a îmbiba granulatul cu apă. Volumul pământului va crește datorită dilatării STOCKOSORB® -ului.

 

 

STOCKOSORB®- trebuie în prealabil umectat și amestecat cu mediul în care urmează să plantăm. Turnăm într-un vas 60 l de apă, la care adăugăm 1 kg de STOCKOSORB®- în formă de granulat uscat. Timp de 30 de min se amestecă foarte bine de câteva ori, după care lăsăm să stea timp de 15 min.

Raportul recomandat a apei adăugate este  de la HC 60

(1 kg STOCKOSORB® la 60  litri de apă)  la HC 300.

(1 kg STOCKOSORB® la 300 litri de apă curată).

 

 

Alegerea granulației corespunzătoare:

 

Avantajele acestui procedeu

 

STOCKOSORB® Powder:

în zone speciale, cum ar fi imersia rădăcinilor libere, tratarea semințelor, amestecul cu îngrășăminte lichide.

STOCKOSORB® Micro:

la pământ ușor (fin)  și afânat.

STOCKOSORB® Medium:

la pământ greu și mai puțin afânat.

 

 

Înmagazinarea de apă este activă de la început

Udările pot fi imediat reduse

Udatul intensiv de la început nu va mai fi necesar

După prima udare nu vor mai fi schimbări de volum ale solului

Amestecului i se pot adăuga și îngrășăminte chimice, pesticide sau alte substanțe biologice active

 

 

Caracteristicile STOCKOSORB®

 

Capacitate deosebită de înmagazinare a apei,

reumidificare rapidă și prestație îndelungată

Capacitatea STOCKOSORB® de absorbţie a apei este determinată de calitatea apei și de tipul solului. Astfel capacitatea de înmagazinare a apei în sol sau în substrat este între 70 și 120 de ori în raport cu masa proprie.

Se poate obține capacitate și mai mare cu apă distilată, dar acest lucru nu este relevant în cazul utilizării în sol.

 

Capacitatea de absorbție a STOCKOSORB®  după mai multe cicluri umede/uscate 

 

 

 

 STOCKOSORB® își păstreză pe o perioadă de mai mulți ani capacitatea de a acumula și ceda continuu apa.

Caracteristica specifică a STOCKOSORB®  este capacitatea rapidă de reumidificare chiar și după uscarea sa totală.

 

Mai multă apă înmagazinată, ofilire întârziată

 

 

 

 

După 40 de zile fără udat, solul nisipos conține 1 litru (0.2642 gal.) de apă, până când solul tratat cu STOCKOSORB® păstrează 1 litru (0.2642 gal.)  de apă și după 80  de zile.

Potențialul de umiditate a solului se păstrează la un nivel superior  o perioadă mai îndelungată, ceea ce asigură un stres hidric mai mic plantelor. Ca urmare, frecvența udatului poate fi redusă cu 50%.

 

Descrierea produsului STOCKOSORB®

Polimer reticular, anionic, nesolubil în apă, neutralizat parțial cu potasiu.

În contact cu apa se umflă repede, formând granule de gel.

Este disponibil în  formă de granule uscate solide de diferite mărimi, de culoare albă, având capacitate deosebită de absorbție.

Granulele de mărimi deferite se utilizează la diferite tipuri de sol.

STOCKOSORB® 500 este un copolimer care conține acid acrilic, acrilamid și potasiu.

STOCKOSORB® 660 este un homo-polimer pe bază de acid acrilic și potasiu, care nu conțile acrilamid.

 

Declarația producătorului:

Aceste informații și toate celelalte consultații tehnice se bazează pe nivelul actual de cunoștințe și experiențe.

Acest fapt nu atrage după sine nici o obligație sau răspundere juridică, inclusiv față de drepturile intelectuale ale unei terțe persoane,   în  special drepturile de licență.  

În mod special, aceasta nu înseamnă garanţie implicită sau tacită, ori o garanţie implicită sau tacită din punct de vedere juridic al caracteristicilor produsului.

Ne rezervăm dreptul, ca odată cu evoluția tehnologică sau  dezvoltări de altă natură să efectuăm modificări la produs. Cumpărătorul nu este scutit de obligația de verificare și control a mărfurilor primite.

Este responsabilitatea exclusivă a cumpărătorului să verifice proprietățile produsului.  Referirilea la mărcile utilizate de alte firme nu reprezintă recomandări și nu înseamnă nici că alte produse asemănătoare nu pot fi utilizate.

Pentru informații mai amănunțite sau informații tehnice detaliate vă rugăm să luați legătura cu reprezentantul teritorial!

 

Informații, desfacere:

 

Kontor László

reprezentant teritorial

mobil: +36 30 39-97-237

 

City-Sprint Bt.

H-4032 Debrecen

Kartács u. 25.

Hungary

 

telefon, fax: 00 36 52 348-766

e-mail: info@stockosorb.hu

web: http://www.stockosorb.ro